Brent Faiyaz – Yves Saint Laurent SS23 show – Paris Fashion Week